Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bijgewerkt op 25 mei 2018

 

PJ Leuke-bedankjes, Kievitsmeent 6, 6718WN, Ede, Nederland, (Leuke-Bedankjes, ‘ons’, ‘wij’ , ‘we’ of ‘onze’) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Introductie

Leuke-Bedankjes waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (www.leuke-bedankjes.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Leuke-Bedankjes-pagina’s. Uw interactie met Leuke-Bedankjes kan plaatsvinden via de webpagina’s, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U heeft uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Leuke-Bedankjes-pagina’s en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term ‘persoonlijke gegevens’ gebruiken in onze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren.

Aankoop- en registratiegegevens
U kunt Leuke-Bedankjes-producten en -diensten kopen in onze online winkel.

Gegevens voor promotionele communicatie
U kunt u aanmelden voor de ontvangst van marketing- en promotionele communicatie.

Online feedbackgegevens
U kunt ervoor kiezen feedback, opmerkingen, vragen, beoordelingen en recensies door te geven in online evaluaties.

Social Listening-gegevens
Wanneer u interacties hebt of communiceert op social-media-kanalen/pagina’s/promoties en blogs (bijvoorbeeld wanneer u klikt op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’, wanneer u opmerkingen post en deelt en wanneer u beoordelingen en reviews geeft), worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door een extern bedrijf dat social listening-services aan ons levert. Dit houdt in dat het externe bedrijf dat de social listening-services levert, een kopie bewaart van uw openbare online interacties waartoe het externe bedrijf ons toegang heeft verleend.

Consumenten- of klantenservicegegevens
U kunt interacties hebben met onze consumenten- of klantenservicecentra.

Onze producten en diensten verbeteren (verbeteringsgegevens)
Wanneer we persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld tijdens uw gebruik van onze producten/diensten, of onze webpagina’s, gebruiken voor analysedoelen, doen we dat om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. We doen dit ook om een algemeen overzicht te verkrijgen van de categorie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
 
Andere toepassingen en openbaarmakingen
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen.

Services van derden
Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Leuke-Bedankjes-pagina’s een link bevatten. De opname van een link op webpagina’s betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons wordt onderschreven.

Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen
We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de webpagina’s: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina’s gebruikt en onze e-mails ontvangt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.
 
Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
 
Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen door contact met ons op te nemen.Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de webpagina’s; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
Uw rechten en de keuzes die u heeft
Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via info@leuke-bedankjes.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van Leuke-Bedankjes. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt. 

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Als u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van bepaalde services.

 
Speciale informatie voor ouders
De webpagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van Leuke-Bedankjes om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@leuke-bedankjes.nl. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

 
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of over de manier waarop Leuke-Bedankjes uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met ons via info@leuke-bedankjes.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in Nederland.